Met ons geld werden de banken gered en hebben ze hun klimaatvernieling verder gezet

Kom in actie!

Terwijl de vier grote banken – BNP Paribas Fortis, KBC, ING en Belfius – gered werden met publiek geld, hebben zij 40 miljard euro geïnvesteerd in de fossiele industrie tussen 2014 en 2016.

Ondanks hun woekerwinsten blijven zij bovendien personeel ontslaan en agentschappen sluiten.

Vindt u dit nog normaal?

Wake up your bank!

PIMP JE BANK

Bestel de stickers van “wake up your bank” en organiseer een avond om jouw bank te pimpen met je vriend.inn.en.
Het doel? Ervoor zorgen dat onze boodschap zichtbaar is om zoveel mogelijk geldautomaten in heel België.

Bestel de stickers
MOVE YOUR MONEY

Dit moet stoppen! Uw geld in juiste handen:
– Neem deel aan de campagne “Move Your Money” en verander van bank in de herfst van 2019 indien de banken niets veranderen!
– Ondersteun de opstart van een ethische bank zoals NEW-B.

Neem deel aan “Move Your Money”
KOM IN VERZET

In de strijd tegen sociale en ecologische vernietiging, zijn acties van burgerlijke ongehoorzaamheid vandaag noodzakelijk en legitiem!
Schrijf je in om op de hoogte te blijven en om mee te doen aan derelijke geweldloze acties in de komende maanden en verder!

Doe mee met onze acties

Sociale Rechtvaardigheid, Klimaatrechtvaardigheid: Dezelfde schuldigen, dezelfde strijd

De verantwoordelijken van de sociale ongelijkheden en de klimaatverandering zijn dezelfden. De financiële sector en de fossiele brandstofsector zijn de grootste actoren in een systeem dat ononderbroken de sociale ongelijkheden en onzekerheid vergroot, de koopkracht doet inkrimpen en het milieu verder vernietigt.

Stop met de toxische investeringen

86 procent van de fossiele brandstoffen moet in de grond blijven indien wij de rode grens van 1,5° C opwarming niet willen overschrijden. Fossiele brandstoffen financieren is daarmee vandaag de dag gewoonweg een criminele daad!

Het is aan de schuldigen om te betalen!

De sociale en ecologische transitie moet niet betaald worden door de meest kwetsbaren. Het is aan de ondernemingen die het meest verantwoordelijk voor de versnelde klimaatverandering om de omslag te financieren!

Systeemverandering en geen klimaatverandering!

Slavernij was ooit legaal. Apartheid was ooit legaal. Vandaag niet meer. Daarentegen is winst maken op de rug van mens en planeet nog steeds perfect legaal… Het is hoog tijd voor verandering!

FAQ

Waarom deze actie?

Om de klimaatopwarming onder de 1,5°C te houden, moeten we dringen afkicken van onze verslaving aan fossiele brandstoffen. Desondanks blijven de vier Belgische grootbanken - KBC, BNP Paribas Fortis, Belfius en ING - massaal investeren in deze sector. Tussen 2014 en 2016 investeerden deze banken €40 miljard in de fossiele brandstofsector. Deze investeringen in steenkool, fossiel gas en olie maken een transitie naar hernieuwbare energie onmogelijk. Ondanks enkele positieve aankondigingen en evoluties, zitten we nog altijd niet op het schema dat coherent is met de aanbevelingen van het UNIPCC. Als de de rapporten van de VN serieus nemen, moeten we meer dan 90% van de fossiele brandstofreserves onder de grond laten. Door te blijven investeren in fossiele brandstoffen, financieren de banken de vernietiging van ons leefmilieu.

Tegelijkertijd leidt het winstbejag van deze banken tot rampzalige sociale gevolgen, zoals massale ontslagen, sluitingen van lokale kantoren, steun aan bedrijven die de mensenrechten en arbeidsrechten niet respecteren, speculatie, belastingsontwijking, lobbying, etc.

En als de banken vandaag nog steeds onverantwoord blijven handelen, dan is dit onder andere dankzij het geld van ons, burgers, waarmee ze in 2008 gered werden.

Waarom deze actiemethode?

De stickeractie maakt de problemen verbonden aan de investeringen van banken in de fossiele brandstofsector zichtbaar en biedt tegelijkertijd aan iedereen de mogelijkheid om zelf actie te ondernemen.

De blokkade is gerechtvaardigd door het feit dat de Belgische staat dergelijke investeringen niet verbiedt, zelfs al is ze  aandeelhouder van sommige van deze banken sinds hun redding in 2008.

Als burgers kunnen wij niet aan de zijlijn blijven toekijken en beleefd blijven vragen aan de banken en de overheid om actie te ondernemen. We moeten alles doen wat in onze macht ligt om deze investeringen tegen te houden, zelfs al is het maar voor enkele uren.

Wat hopen jullie te winnen?

Wij willen onze macht terugnemen. We willen niet de verkiezingen of een klimaatwet afwachten, in de hoop dat politici eindelijk hun verantwoordelijkheid nemen. Wij weten dat het niet voldoende is te betogen of petities te ondertekenen. Het gebrek aan actie van onze politici toont aan dat ze ondanks de vele petities en betogingen de ernst van het probleem nog steeds niet inzien.

De banken gebruiken ons geld om sociale en ecologische rampen te blijven financieren, zonder democratische controle. We mogen hen deze macht niet geven. Wij willen niet wachten tot het probleem zichzelf oplost. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en ondernemen zelf actie voor sociale en ecologische rechtvaardigheid.

Wij willen een totale investeringsstop voor fossiele brandstoffen.  Door onze acties doen wij wat we kunnen om de banken te verhinderen nog langer in fossiele brandstoffen te investeren. Wij roepen de overheid op ons te volgen door deze ivnesteringen wettelijk te verbieden.

De banken doen toch moeite? Ze tekenden bijvoorbeeld Sign for my Future...

Wij willen de hypocrisie en greenwashing van de banken aantonen.

Neem bijvoorbeeld BNP Paribas Fortis. Jean-Laurent Bonafé, CEO van BNP Paribas heeft verklaard dat BNP Paribas als “historische partner van de energiesector” de rol heeft om “versneller van de energietransitie en geëngageerde speler in de decarbonisering van de economie” te zijn. Max Jadot, directeur-generaal van BNP Paribas Fortis, was een van de eerste ambassadeurs van Sign for My Future. Tegelijkertijd stelt Bankwijzer dat: “BNP Paribas kondigde het einde van de financiering van steenkoolmijnen en kolencentrales aan, maar beperkt slechts een deel van haar steun aan bedrijven die in deze sector actief zijn. Bovendien heeft BNP geen beleid om haar steun voor gas en olie aanzienlijk te beperken. BNP Paribas berekent niet welke uitstoot wordt gegenereerd door de activiteiten die zij financiert en onderneemt weinig om die uitstoot te verminderen. Uit praktijkonderzoek blijkt dat BNP Paribas in België een van de grootste financier van fossiele brandstoffen is. Uit 'Fossielvrije banken in de strijd tegen de koolstofzeepbel' blijkt, dat BNP Paribas bijna 30 miljard euro investeert in steenkool, olie en gas.”

Een andere studie van Oxfam uit 2018 toonde aan dat in de periode 2016-2017, BNP Paribas nog steeds €12,8 miljard investeerde in fossiele brandstoffen, of 4 keer meer dan de e3,3 miljard die ze in hernieuwbare energie investeerden. Het is duidelijk dat de woorden van BNP Paribas Fortis niet met hun daden overeenstemmen.

Waarom de samenwerking met de Gele Hesjes?

Act for Climate Justice staat voor klimaatrechtvaardigheid. De Gele Hesjes willen sociale rechtvaardigheid. Voor de twee groepen kan het een niet zonder het ander. De bankencrisis in 2018 heeft geleid tot besparingsbeleid op kamp van der armsten. 10 jaar later vraagt de overheid ons om opnieuw inspanningen te leveren om het milieubeleid te financieren. Ondertussen blijven de banken massaal de klimaatopwarming financieren. Wij willen geen dubbele rekening: ecologisch en sociaal.

De Gele Hesjes klagen het democratisch deficit in België aan. De Belgische overheid lijkt inderdaad meer oor te hebben naar de grote bedrijven dan naar het gemeenschappelijk belang. Enerzijds financierde de Belgische staat de redding van de banken en laat ze nog steeds toe dat deze banken massaal investeren in fossiele brandstoffen. Aan de andere kan lijkt ze niet in staat om maatregelen te nemen voor een sociaal rechtvaardig klimaatbeleid.

Een echte ecologische transitie moet sociaal zijn. De verantwoordelijken voor de ecologische crisis moeten de transitie financieren. Wij weigeren dat de winst van grote bedrijven voorrang krijgt op sociale en ecologische rechtvaardigheid. Dit is waarom we onze verenigen tegen een gemeenschappelijke vijand, voor hetzelfde doel.

Waarom zeggen jullie dat de banken ons geld stelen?

De banken zijn de spil van ons huidige kapitalistische systeem dat, met de steun van de overheid, de ongelijkheid en armoede enkel deed groeien, de koopkracht liet dalen en het milieu vernietigde.

Nochtans heeft de Belgische overheid in 2008 miljarden geïnvesteerd om de banken te redden. Dit heeft geleid tot talrijke besparingsmaatregelen. De banken hebben dit geld bovendien slechts gedeeltelijk terugbetaald, ondanks het feit dat ze vandaag enorme winsten maken en een asociaal beleid blijven voeren.

BNP Paribas, bijvoorbeeld:

  • heeft 200 filialen in belastingparadijzen: 28% van de winsten blijven daar
  • heeft 68 off-shore bedrijven en betaalt slechts 22% belastingen in België

Hoewel BNP Paribas Fortis €1,9 miljard winsten heeft teruggestort in de vorm van dividenden in 2018, kondigde de bank ook de sluiting aan van 267 kantoren. Daarmee zet ze 2800 banen o pde tocht.

Meer cijfers over de redding van de banken in 2008: http://www.cadtm.org/Sauvetages-bancaires-en-Belgique

PIMP YOUR BANK

Bestel de stickers van “wake up your bank” en organiseer een avond om jouw bank te pimpen met je vriend.inn.en.

 Een sticker op een bankautomaat plaatsen is zeer zichtbaar al kleuren we daarmee buiten de wettelijke lijnen. Een sticker plaatsen op je venster is wel legaal, maar minder zichtbaar. Aan jou om een keuze te maken.
JUST DO IT!