Samen zijn we onstopbaar

STOP CLIMATE CRIMINALS

Geconfronteerd met de urgente klimaatproblematiek, blijven politieke en economische leiders de nodige beslissingen uitstellen en schuiven ze valse oplossingen naar voren, waardoor we steeds meer in tijdnood komen. Met elke nieuwe waarschuwing, zoals die van het IPCC een paar weken geleden, duwt hun inactiviteit ons steeds meer met de rug tegen de muur. Om de opwarming tegen te gaan, worden we aangespoord om kleine individuele daden te stellen, ook al blijft de nodige structurele actie uit. Deze kleine acties verdwijnen in het niets naast de echte vervuilers die verantwoordelijk zijn voor de klimaatvernietiging. Slechts 100 bedrijven zijn verantwoordelijk voor 71% van de geproduceerde broeikasgassen sinds 1988. Het winstbejag heeft voorrang op de bescherming van onze planeet en sociale rechtvaardigheid. Een systeem dat niet in staat is aan de toekomst te denken maar enkel focust op destructieve economische groei is niet meer van deze tijd!

Tijdens de COP 24 zal er dit jaar opnieuw onderhandeld worden over engagementen die te mager zijn om het tij te keren en zullen leiden tot een opwarming van 3°. Dit zonder rekening te houden met de waarschuwingen van wetenschappers en het maatschappelijk middenveld. Er is echter nog tijd. We moeten snel handelen en we kunnen niet wachten tot anderen dat voor ons doen. Wij staan op een keerpunt. Wij zijn bereid om onze verantwoordelijkheid op te nemen – ongeacht onze verschillen en verschillende actiemogelijkheden – om rechtstreeks op te treden tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor de vernietiging van ecosystemen, voor klimaatrechtvaardigheid en voor een rechtvaardige en duurzame toekomst, waar iedereen zijn plaats heeft.

Wij zijn van mening dat systeemverandering een brede beweging van mensen vereist die bereid zijn om ontwrichtende en effectieve actie te ondernemen, om nee te zeggen tegen de vernietiging van onze leefomgeving en het milieu en ja voor systemische alternatieven. Zo’n dynamiek moet verschillende mogelijkheden bieden aan mensen om zich in te zetten. Het moet effectief en duurzaam zijn, het moet leuk zijn!

#ActForClimateJustice is een oproep tot directe en burgerlijke ongehoorzaamheidsacties om klimaatcriminelen en hun wereld aan te klagen!

Onze richtlijnen zijn als volgt:

EEN SYSTEEMVERANDERING
Wij willen een wereld waarin iedereen (en toekomstige generaties) waardig kunnen leven in een beschermde omgeving. Voor ons vereist dit een verandering in het economische en politieke systeem: geen klimaatoplossing zonder sociale rechtvaardigheid.

EEN STRATEGIE
Het bevorderen en in stand houden van een geest van creatieve rebellie die de broodnodige veranderingen in ons politieke, economische en sociale landschap teweeg zal brengen. We willen een brede mobilisatiebeweging in België ondersteunen en aanmoedigen, waarbij sommigen van hen burgerlijke ongehoorzaamheid aan de dag leggen (en anderen die bereid zijn om de risicodragers te ondersteunen).

EEN NIET-GEWELDDADIG NETWERK
Gebruik maken van een geweldloze strategie en tactiek. Ze zijn samengevat in onze actieconsensus.

AUTONOMIE EN DECENTRALISATIE
Iedereen die deze richtlijnen volgt kan actie ondernemen namens #ActForClimateJustice.

VERGEZEL ONS!