Action massive de détournement de publicités// Massale posteractie: Welzijn boven winst

STOP CLIMATE CRIMINALS

Action massive de détournement de publicités// Massale posteractie: Welzijn boven winst

[COMMUNIQUE]Durant la nuit de du 29 au 30 mai, 800 affiches du collectif Act For Climate Justice ont recouvert les panneaux publicitaires de six villes du pays. L’action vise à dénoncer les priorités pendant le confinement et le déconfinement. Les activistes s’opposent à la relance de la croissance économique et veulent que les enjeux sociaux, écologiques et sanitaires soient réellement pris en compte dès maintenant.

Entre ce jeudi soir et vendredi matin, le collectif Act For Climate Justice a remplacé 800 affiches dans les panneaux publicitaires et les arrêts de bus à  Anvers, Bruxelles, Charleroi, Liège, Gand et Louvain-La-Neuve. L’action d’affichage se poursuivait ce matin avec quelques activistes qui ont tendu une banderole devant la FEB (Fédération des Entreprises Belges) et le VOKA (Vlaamse Netwerk Van Ondernemingen) ce matin à 7h avec le message: “La vie avant le profit”.

Pour les activistes, le COVID-19 souligne les failles de notre système, tant sur le plan sanitaire, social et économique que sur les questions environnementales. “Nous ne voulons pas minimiser les défis associés à cette crise sanitaire. Mais alors que cette période exceptionnelle devrait nous contraindre à repenser les fondements de notre société, les choix et les priorités posés dans la gestion de cette crise incarnent bien le système inégalitaire dans lequel nous sommes enlisé.e.s depuis trop longtemps : un système où la croissance économique doit être relancée à tout prix pour un “retour à la normale”. Nous refusons que les travailleur.euse.s et les plus précaires puissent payer la note alors que les grandes entreprises responsables de la destruction écologique et sociale seraient soutenues financièrement par les autorités pour relancer leur business “, explique une des organisatrices. “La pandémie ne doit pas cacher mais au contraire alerter sur l’autre catastrophe infiniment plus grave: le changement climatique et la crise écologique globale. C’est le bien-être de tou.te.s et la préservation de la planète qui doivent être des valeurs centrales dans la gestion de chaque crise.” 

Dans la déclaration publique, que l’on retrouve sur leur site, le collectif explique ce qui a motivé l’action. “Le risque est grand de voir les États profiter de la crise actuelle pour appliquer des mesures d’austérité mortifères et se débarrasser de leurs engagements climatiques pour relancer l’industrie à tout prix. Nous refusons que le choc actuel soit utilisé pour faire passer ces mesures qui nous seront présentées comme inévitables alors qu’elles ne sont que des “vieilles recettes”, incompatibles avec les conditions climatiques et sociales d’aujourd’hui.” Ils appellent à “agir avec détermination et force dans la situation actuelle, pour mettre la justice sociale et écologique au cœur des plans pour l’après Corona. (…) Afin d’empêcher les entreprises et les gouvernements de voler notre avenir collectif, nous appelons à lutter dès maintenant pour un futur écologique, féministe, social et décolonial, en rupture avec toutes les politiques menées jusqu’à présent.”

[NL] Massale posteractie in zes steden: Welzijn boven winst

In de nacht van donderdag op vrijdag zijn in verschillende steden honderden affiches opgedoken van actiebeweging Act for Climate Justice. De activisten verzetten zich met de actie tegen de manier waarop de economie opnieuw wordt opgestart. Zij willen dat nu echt rekening wordt gehouden met sociale, ecologische en gezondheidskwesties. “De meest kwetsbaren worden het hardst getroffen, terwijl grote bedrijven aanschuiven voor overheidssteun. Dat zien we ook terug in de beleidsreacties op de klimaatcrisis.”

foto’s: https://cutt.ly/YyF8wz7 

In Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent, Louvain-la-Neuve en Luik verschenen in de nacht van dinsdag op woensdag honderden affiches in bushokjes en reclamepanelen. Het gaat om een actie van de activisten van Act for Climate Justice, die vrijdag ochtend hun slogan ook kwamen uitstallen op een aantal symbolische plaatsen in Brussel, zoals voor de deur van VBO en VOKA. ‘Welzijn boven winst’, zo klinkt de slogan van de actie, daarmee wil Act for Climate Justice wijzen op het belang van solidariteit, medemenselijkheid en zorg in elke crisis. 

De actie gaat niet enkel over de corona crisis, maar legt ook de link met de klimaatcrisis. “Wij willen ervoor waarschuwen dat bij deze crisis niet opnieuw de winst van enkelen mag primeren over het welzijn van ons allemaal. Helaas zien wij een aantal signalen die erop wijzen dat de prioriteiten tijdens deze crisis opnieuw scheef zitten. Zo gaan werkplaatsen bijvoorbeeld open zonder voldoende veiligheidsvoorwaarden of krijgen grote bedrijven overheidssteun zonder voldoende voorwaarden. Dat zijn zaken die er op wijzen dat de beleidsmakers hun beslissingen laten leiden door het grote geld.”, zo leggen de actievoerders uit. “We zien het bij de klimaatcrisis ook gebeuren. Het blinde winstbejag zorgt ervoor dat er niet voor solidaire en duurzame oplossingen wordt gekozen. Daarvoor willen we bij deze crisis opnieuw waarschuwen.”

Dat is niet de enige manier waarop Act for Climate Justice met deze actie parallellen schetst tussen de verschillende crisissen. “We moeten in elke crisis het welzijn van iedereen en de zorg voor de planeet centraal stellen.”, zo legt een actievoerder uit, “Maar het is niet alleen zo dat we bij deze crisis kunnen leren uit de klimaatcrisis, ook het omgekeerde is waar. Vandaag wordt de solidariteit tussen mensen erg geprezen, en worden er bindende maatregelen genomen om de uitdagingen het hoofd te bieden. Dat zijn dingen die we ook voor het klimaat moeten doen. Ook die crisis moeten we bestrijden met solidariteit en zorg, voor elkaar én voor de planeet. Met deze actie willen we benadrukken dat die solidariteit niet alleen aangemoedigd moet worden, maar dat de politiek die ook moet ondersteunen. We hebben zowel in het geval van de klimaatcrisis als in het geval van deze gezondheidscrisis structurele maatregelen nodig die ervoor zorgen dat de meest kwetsbaren in de samenleving niet de dupe worden.” De terugkeer van reclameaffiches in bushokjes en panelen is voor de activisten een voorbeeld van hoe men koste wat het kost snel de economie weer op gang wil trekken, verschillende affiches bedekken dan ook reclamepanelen of nemen er zelfs de plaats van in. “Alles wordt in het werk gesteld om zo snel mogelijk terug over te gaan naar business as usual, maar wij geloven dat deze crisis duidelijk maakt dat dit model dat in het teken staat van de winst van enkelen niet in staat is om antwoorden te bieden op de uitdagingen waar we voor staan. Daarom zien wij liever onze affiches in het straatbeeld dan de reclame, de affiches met sensibiliserende boodschappen over corona laten we uiteraard onaangeroerd”.

Met een tekst op hun website verduidelijkt de actiegroep de motivatie achter deze actie, en die blijkt vooral gericht op de ‘systeemfouten’ die volgens deze activisten worden blootgelegd tijdens een crisis. “We willen de uitdagingen die komen kijken bij deze crisis en de lockdown zeker niet minimaliseren. Toch moeten we ook beseffen dat er veranderingen zullen voortkomen uit deze situatie, en wat ons betreft mogen die niet opnieuw het systeem bestendigen dat roofbouw pleegt op mens en natuur. Het risico is groot dat de huidige crisis aanleiding zal zijn voor bezuinigingsmaatregelen en het ontwijken klimaatverplichtingen om de industrie ten koste van alles nieuw leven in te blazen. We willen niet dat de huidige shock wordt gebruikt om terug te grijpen naar oude recepten die onverenigbaar zijn met de huidige klimatologische en sociale omstandigheden.”

Daarmee benadrukt Act for Climate Justice ook de kansen die er liggen op vlak van het klimaat. “Corona domineert momenteel het nieuws, maar we mogen de klimaatcrisis niet uit het oog verliezen. Wat ons betreft biedt deze periode op dat vlak ook kansen, als er toch grote veranderingen komen, laat ons het model dan hertekenen op basis van de noden van mensen en de capaciteit van de planeet. De economie moet ten dienste staan van het welzijn van mens en planeet, en niet andersom”. De actiegroep roept tenslotte op om “vastberaden en krachtig te handelen in de huidige situatie, om sociale en ecologische rechtvaardigheid centraal te stellen in de plannen tijdens en na Corona. (…) Om te voorkomen dat bedrijven en overheden onze collectieve toekomst stelen roepen we op om nu te vechten voor een ecologische, feministische, sociale en dekoloniale toekomst, waarbij we breken met al het tot nu toe gevoerde beleid.”

*FOTO’S*https://cutt.ly/YyF8wz7

Comments: 1

  1. sildenafil says:

    sildenafil

    sildenafil

Comments are closed.