Assemblées Populaires pour la Justice Climatique// Populaire assemblee voor klimaatrechtvaardigheid

STOP CLIMATE CRIMINALS

Assemblées Populaires pour la Justice Climatique// Populaire assemblee voor klimaatrechtvaardigheid

◆◆◆ FRANÇAIS ◆◆◆

Plus de deux mille personnes ont signé l’appel « Cessons de tourner autour du pot climatique » , presque mille autres se sont déclarées prêtes à mener des actions désobéissantes pour le climat avec #ActForClimateJustice et beaucoup d’entre vous ont manifesté leur volonté de faire monter en intensité le mouvement pour la justice climatique.

Aucun doute, la catastrophe est en marche ! Il faut tout mettre en œuvre pour maintenir le réchauffement au-dessous de 1,5°C. Cela ne se fera pas sans une insurrection citoyenne démocratique, pacifique et déterminée pour changer le système.

Nous vous proposons de concevoir collectivement la suite de ce combat lors d’ « Assemblées Populaires pour la Justice Climatique » où nous partagerons nos idées sur les suites à donner face à l’urgence climatique et sociale. Notre but est de construire ensemble un pôle large, déterminé et radical au sein de mouvement climat qui émerge pour le moment en Belgique.

Une première assemblée d’introduction a eu lieu le 27 janvier au matin. Le 16 février aura lieu une deuxième assemblée qui durera toute la journée et qui permettra de structurer nos idées et désirs identifiés lors de la première assemblée, par exemple en nous organisant en différents groupes.
Bien entendu, il n’est pas nécessaire de devoir être présent au deux moments pour participer.

Nous vous y attendons nombreuses et nombreux !

► EN PRATIQUE :

  • Le samedi 16 février de 10h30 à 17h30, au Pianofabriek (rue du Fortstraat 35, 1060 St Gilles)

Pour faciliter l’organisation de ces assemblées, nous vous invitons à vous inscrire via le  formulaire ci-dessous.

◆◆◆ NL ◆◆◆

Meer dan tweeduizend mensen hebben de oproep “Draai niet langer rond de klimaatpot” ondertekend, bijna duizend anderen zijn klaar om klimaatongehoorzame acties te ondernemen met #ActForClimateJustice en velen hebben zich bereid getoond om de klimaatrechtvaardigheidsbeweging naar een hoger niveau te tillen.

Het staat buiten kijf dat de ramp op komst is! Alles moet in het werk worden gesteld om de opwarming van de aarde onder de 1,5°C te houden. Dit zal niet gebeuren zonder een democratische, vreedzame en vastberaden burgeropstand om het systeem te veranderen.

Wij stellen u voor om gezamenlijk de follow-up van deze strijd te ontwerpen tijdens de “Populaire assemblee voor klimaatrechtvaardigheid” waar we onze ideeën over de follow-up van de klimaat- en sociale noodsituatie zullen delen. Ons doel is om samen een brede, vastberaden en radicale pool op te bouwen binnen de klimaatbeweging die momenteel in België opduikt.

Een eerste kennismakingsvergadering staat gepland tijdens de ochtend van 27 januari. Op 16 februari zal er een tweede bijeenkomst worden gehouden, gedurende de hele dag, om onze ideeën en wensen die tijdens de eerste bijeenkomst naar voren kwamen te structureren. Hier kunnen we ons bijvoorbeeld organiseren in verschillende groepen.
Het is natuurlijk niet nodig om op beide tijdstippen aanwezig te zijn om deel te nemen.

We kijken ernaar uit om velen van u daar te zien!

► Praktisch:

  •  Zaterdag 16 februari van 10.30 tot 17.30 uur, Pianofabriek (rue du Fortstraat 35, 1060 St Gillis)

Om de organisatie van deze bijeenkomsten te vergemakkelijken, nodigen wij u uit om u te registreren door op de volgende link te klikken:

No Comments

Add your comment